Visie van de school

De visie van het SAL Lier

'Zorgen voor' is de basis van ons opvoedingsproject. Wij allen samen, leerlingen, studenten, ouders, leerkrachten, opvoedend personeel, directie en de inrichtende macht maken van het Sint-Aloysiusinstituut een plaats waar het fijn is om samen te werken, te denken, te leren en te leven. Wij proberen het Christelijk geloof te doen leven. Wij zijn dan ook verdraagzaam en hulpvaardig en hebben aandacht voor de vreugde en het verdriet van mensen om ons heen. Wij willen iedereen helpen groeien tot gelukkige persoonlijkheden. Daarom werken we als team aan een leer — en leefomgeving waar ieder zich kan ontplooien volgens zijn talenten, tempo en eigenheid. Wij werken aan kennis, vaardigheden en attitudes met het oog op een goede vorming. Kritisch leren denken, onze kijk verruimen op de wereld rondom ons, dichtbij en veraf, is een belangrijk doel. Leren argumenteren en ideeën uitwisselen is een weg daar naartoe. Ook kritisch denken over onszelf is voor ieder van ons een must. Onze eigen mogelijkheden en beperkingen leren kennen en ermee leren omgaan draagt bij tot de ontwikkeling van onze persoonlijkheid en helpt ons keuzes maken en daarnaar te handelen. Via nascholingen en vakgroepwerking blijven onze leerkrachten, directie en opvoedend personeel op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Er is ook extra aandacht voor de begeleiding van wie het moeilijk heeft. Van leerlingen en studenten wordt een positieve houding tegenover het lesgebeuren verwacht. Alleen als we ons samen inspannen en doorzetten, kunnen we werken aan een degelijke toekomst voor iedereen. Communicatie is belangrijk in onze school. Wij willen duidelijk en open zijn voor elkaar. Vanuit een beleefde houding luisteren we naar ieders mening en houden daar ook rekening mee. Elk idee kan besproken worden. Het spreekt voor zich dat we respect hebben voor ieders karakter, eigenheid en geloofsovertuiging. Wij dragen allen bij tot een aangenaam en respectvol klimaat, wat je rol in de school ook is. Ieder draagt zorg voor zijn eigen gerief en dat van anderen. We houden lokalen, ontspanningsruimten en de schoolomgeving netjes en gaan voorzichtig om met lesmateriaal. Bovendien tonen wij respect voor ons eigen lichaam. Hygiëne, gezonde voedings - en leefgewoonten zijn erg belangrijk. Zorg voor elkaar staat voorop in het dagelijks leven en in het leven op school. Wij dragen samen verantwoordelijkheid voor wat leeft en beweegt op onze school. Door afspraken en regels na te komen, bouwen wij aan een plaats waar samen geleefd en gewerkt wordt. Zo willen we in harmonie komen met onszelf, de anderen en de wereld.

Image: