Studiekosten en studietoelagen

Studiekosten secundair onderwijs

De kostprijs van studiemateriaal zoals cursussen, boeken, fotokopies, didactisch materiaal, uitstappen,... is sterk afhankelijk van de richting waarin de leerling ingeschreven is. Meer informatie per richting kan je verkrijgen via onze school, je kan dit opvragen via het contactformulier of info@sal.be.

Studietoelagen internaat en studentenhuis

Voor verblijf in het internaat of studentenhuis kan je in aanmerking komen voor studietoelagen als je aan de door de overheid gestelde voorwaarden voldoet. Informatie kan je bekomen bij:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen, 03/240 50 11
www.studietoelagen.be
het CLB centrum voor leerlingbegeleiding
Het internaat of het studentenhuis

Image: