Chemische procestechnieken Se-n-Se

Als procesoperator ben je van onschatbare waarde voor de goede gang van zaken in de chemische fabriek. Vanuit de controlekamer houd je toezicht op het goede verloop van de chemische processen die meestal volautomatisch gestuurd worden. Als er iets fout loopt tijdens het proces moet je adequaat kunnen ingrijpen. Een procesoperator moet hierbij praktisch, concreet en nauwkeurig te werk gaan. Hij moet zijn verantwoordelijkheden durven opnemen en flexibel zijn.  Als het proces goed verloopt is het de taak van de procesoperator om controlerondes uit te voeren, waarbij hij zich nauwlettend aan de veiligheidsregels houdt. Verder neemt een procesoperator monsters voor analyse in het labo en begeleidt hij de mensen die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

De richting is voor: 

IETS VOOR JOU? Voel jij je aangesproken, dan ben je: l geïnteresseerd in chemie en techniek l bereid om mee te denken over verbeteringen l een initiatiefnemer l goed in samenwerken en communicatie l nauwgezet met veiligheidsregels.

Wat je leert in deze richting: 

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR? Je wordt vertrouwd gemaakt met meetsystemen en de sturing van ingewikkelde productieprocessen. Je verwerft wetenschappelijk inzicht in het verloop van chemische en fysische processen. Je leert de werking kennen van destillatiekolommen, absorptietorens, warmtewisselaars en pompen.

Na deze richting: 

BEROEPEN: l procesoperator in de chemische industrie l assistent laborant in de procesindustrie l operator afvalverwerkingsinstallaties l operator in de chemische of energieopwekkende industrie l productieoperator fysische of chemische processen l technicus industriële toepassingen procesindustrie l technicus leefmilieu l uitvoerder van werken in schadelijke milieus.