Apotheekassistent Se-n-Se

Deze studierichting bereid je voor op werk in de farmaceutische sector. Er is een ruime aandacht voor aandoeningen en hun oorzaken, voor de werking én bereiding van geneesmiddelen, alsook voor het afleveren van zelfzorgmedicatie aan patiënten. Je wordt ingewijd in de werking van de apotheek en het werk van apotheekassistent. De theoretische inzichten die je in de les hebt verworven, kunnen onmiddellijk in de praktijk worden toegepast gedurende 300 uren stage in de apotheek. Nauwkeurig kunnen werken, een goed geheugen, grote verantwoordelijkheidszin en vlot met mensen kunnen omgaan zijn dus noodzakelijke attitudes.

Lesrooster: 
Godsdienst 2u
Nederlands2u
Farmaceutische plantkunde 1u
Farmaceutische technologie 6u
Geneesmiddelenleer 4u
Parafarmacie1u
Stage 10u
Tarificatie en wetgeving 1u
Toegepaste biologie 2u
Toegepaste chemie 2u
Toegepaste fysica 1u
Toxicologie 1u
De richting is voor: 

Wie kan starten in deze studierichting? De leerlingen moeten reeds een diploma secundair onderwijs hebben om tot Se-n-Se Apotheekassistent toegelaten te worden. Leerlingen die natuurwetenschappen of chemie en biologie gekregen hebben tot en met de 3de graad van het secundair onderwijs (aso of tso of kso), worden verondersteld over de vereiste kennis, vaardigheden en attitudes te beschikken om deze studierichting aan te vatten.

Wat je leert in deze richting: 

Hoe verloopt het leerproces in deze studierichting? In deze studierichting worden de theoretische inzichten geconcretiseerd m.b.v. laboratoriumoefeningen en een ruim aantal uren stages in de officina. De wetenschappelijke vorming verloopt op een onderzoekende wijze waarbij de wetenschappelijke methodiek centraal staat.

Na deze richting: 

Wat na deze studierichting? Wie het diploma van apotheekassistent behaalt, kan onmiddellijk aan het werk in een officina of in een ziekenhuisapotheek, of als bediende in een groothandel voor geneesmiddelen of in een tarificatiedienst of in een IMV (individuele medicatievoorbereiding) dit is het gefractioneerd afleveren van medicijnen voor rusthuizen.