Participatie

Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap. De schoolraad zal advies geven aan en overleggen met het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden. In de schoolraad situeren wij het zwaartepunt van de formele inspraak in de school. De participatie van de ouders in het schoolbeleid via deze schoolraad krijgt onze volle steun. Wij zijn ervan overtuigd dat in de schoolraad de belangen en voorstellen van al de betrokken factoren aan bod kunnen komen en tegenover elkaar afgewogen kunnen worden. Zo wordt ook voor het schoolbestuur op eenduidige wijze de gesprekspartner vastgelegd. Aanvraag van het verslag kan via info@sal.be t.a.v. de secretaris van de schoolraad: Mevr. R. Horemans. Voorzitter Dhr. C. Galicia


Ouderraad

De oudervereniging probeert een brug te slaan tussen de ouders en de school, door de betrokkenheid van de ouders met de school te vergroten. Ze vertegenwoordigt de ouders in de schoolraad en geeft daar advies over alle onderwerpen die leerlingen en ouders aanbrengen. Om als spreekbuis voor alle ouders te kunnen optreden heeft de oudervereniging een breed draagvlak nodig. Daarom rekent de oudervereniging erop dat ouders contact opnemen via ouderraad@sal.be om bijvoorbeeld: - een standpunt kenbaar te maken - een situatie aan te kaarten - een gespreksonderwerp (voor een thema-avond) voor te stellen - te reageren op …


Leerlingenparticipatie

De schoolraad geeft leerlingen inspraak in het schoolbeleid (zie schoolreglement). Op hoorzittingen overleggen leerlingen, leerkrachten en directie tijdens de middagpauze geregeld over het dagelijks leven op school. Je kan hier bij aansluiten wanneer het jou zinvol lijkt. Deze hoorzittingen worden aangekondigd op school. Als er voldoende kandidaten zijn voor een leerlingenraad ondersteunen wij deze ook!