Leerlingenzorg

Leerlingenbegeleiding

Je bent op het SAL om te groeien als leerling en persoon. Je staat er bij deze opdracht natuurlijk niet alleen voor. Om je te helpen is er een heel schoolteam dat aan leerlingbegeleiding doet. Wat leerlingbegeleiding inhoudt, hangt af van waar jij behoefte aan hebt. Als alles goed gaat, zullen we je motiveren om het beste uit jezelf te blijven halen. Als er moeilijkheden opduiken, zullen we mee zoeken naar een goede manier om ermee om te gaan.

 • Voor elk vak is er een vakleerkracht, waarbij je terecht kan voor vragen i.v.m. de inhoud en de studiemethode van het vak dat hij geeft.
 • De stage wordt intensief opgevolgd door een leerkracht van de school, de stagebegeleider. Bij hem kan je terecht voor vragen en feedback i.v.m. je stage.
 • Voor een aantal vakken zijn er ook inhaallessen voorzien. Deze kan je volgen om leerstof bij te werken als je achterstand hebt opgelopen of iets niet begrepen hebt.
 • Elke klas heeft één of twee klastitularis(sen). Zij volgen van heel dichtbij je studies en je welbevinden tijdens het schooljaar. Zij begeleiden ook je klasgroep. Zij zijn de personen waar je moeilijkheden aan kan signaleren. Zij zullen mee zoeken naar een manier om ermee om te gaan.
 • Een team van leerkrachten doet aan studiebegeleiding bij moeilijkheden met plannen, structureren, … die in meerdere vakken opduiken. Zij zoeken met jou mee naar een goede studiemethode.
 • Heb je leermoeilijkheden als dyslexie, AD(H)D, NLD, … dan maken we afspraken met jou zodat je zo goed mogelijk kan les volgen en toetsen/examens afleggen. Deze afspraken komen in een individueel begeleidingsplan.
 • Er is op het SAL ook een team leerlingbegeleiders, die nauw samenwerken met het CLB. Zij proberen je op te vangen bij socio-emotionele problemen zoals moeilijke relaties, pesten, je niet goed in je vel voelen, gedragsproblemen, … Een van deze mensen concentreert zich op het opvolgen van gedrag dat fout loopt, de tuchtprefect.

Zowel leerlingen als ouders kunnen met vragen of problemen steeds terecht bij dit team alsook bij de directie, evenwel na telefonische afspraak.


CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en focust daarbij op vier domeinen:

 • het leren en studeren
 • de onderwijsloopbaan
 • de preventieve gezondheidszorg
 • het psychisch en sociaal functioneren

 

Onze school wordt begeleid door: CLB ami2-Lier Kardinaal Mercierplein 13 2500 Lier tel: 03 480 80 18 fax: 03 488 25 91 e-mail: lier@clb-ami2.be Directeur: de heer L. Van der Auwera Medisch team: Dr. Mortelmans & L. Van Hoven Contactpersonen: M. Goossens (marleen.goosens@clb-ami2.be) & D. Van Grieken (dirk.vangrieken@clb-ami2.be)

Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Die afspraken zijn ook besproken op de schoolraad. Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.


Image: