Campusfaciliteiten

Het SAL Lier heeft een moderne en uitgebreide infrastructuur die bestaat uit 6 diverse gebouwen. Deze zijn voorzien van aangepaste leslokalen, computerlokalen, keukens, skillslabs, een turnzaal, een polyvalente zaal en burelen voor personeel en directie. De hoofdingang van het instituut bevindt zich aan de Kolveniersvest nr. 24. De achterzijde van de secundaire school is verbonden met de gebouwen van Thomas More Kempen en met de overige infrastructuur van het instituut (residentie, internaat), waardoor ook de veiligheid en toegankelijkheid van het ganse complex een meerwaarde krijgt. Daarnaast hebben we ook nog een twee site aan de Mechelsestraat 14. Hier zitten de leerlingen van de 2de graad. Het gebouw is modern ingericht met een 14-tal leslokalen met projectie en moderne computers. Daarnaast is er ook een modern ingericht labo en een lokaal voor huishoudelijke taken (was- en strijk). Er is ook een grote open ruimte rond deze gebouwen, ingericht als speelplaats.


Leslokaal

Alle klassen worden systematisch voorzien van de modernste multimedia. Zo zijn er reeds 5 klassen ingericht met interactieve schoolborden zoals smartboard en sympodia. Vele lokalen beschikken over een aantal computers zodat opzoekwerk rechtstreeks in het lokaal kan geïntegreerd worden. Alle lokalen hebben projectoren, dvdspelers, ... .


Computerklas

De school is uitgerust met moderne computerklassen waar een deel van de lessen plaatsvinden. Deze klas is geïntegreerd met een leslokaal zodat de leerlingen zowel de theorie als de praktijk samen kunnen verwerken. Hierbij worden de leerlingen tevens vertrouwd gemaakt met de hedendaagse computertoepassingen die zij later in verdere studies of in het werkveld zullen kunnen toepassen.


Praktijkklas voeding

In de school zijn er een aantal praktijkklassen aanwezig die het mogelijk maken om de leerlingen verzorging - voeding een gepaste en hedendaagse opleiding te geven. Deze klassen zijn uitgerust met modern keukenmateriaal dat nodig is om de lessen met een goed gevolg te kunnen beëindigen.


Bibliotheek/Mediatheek

In de bibliotheek en de mediatheek kunnen alle studenten kosteloos boeken, tijdschriften en naslagwerken raadplegen of ontlenen. De collectie wordt jaarlijks uitgebreid zodat je steeds de meest recente informatie in je vakgebied ter beschikking hebt. Je kan er ook gebruik maken van de computer, het internet en (tegen een kleine vergoeding) een kopieerapparaat.


Skillslab

In deze oefenruimte wordt de realiteit van de werkvloer nagebootst. Je leert in het skillslab alle essentiële verpleegtechnische vaardigheden. Je kan er ook zelfstandig komen oefenen. Er is steeds een docent aanwezig waarbij je terecht kan met vragen. Door regelmatig zelfstandig je vaardigheden te trainen in het skillslab, neem je echt de verantwoordelijkheid voor je opleiding in eigen handen!


Turnzaal

In de school is een grote turnzaal aanwezig. Hierdoor kunnen de leerlingen hun lessen lichamelijke opvoeding binnen de school volgen in optimale omstandigheden. Deze zaal wordt ook gebruikt voor optredens of vieringen. De zaal beschikt over een ruim podium.

 


Polyvalente zaal

In de school is ook een polyvalente zaal aanwezig. Deze kan ingeschakeld worden als alternatief voor de sportzaal en kan tevens ook gebruikt worden om andere activiteiten te organiseren (bvb. oudercontact,...)


Labolokalen

Het laboratorium is uitgerust met aangepaste werktafels en 5 zuurkasten (een installatie om te voorkomen dat de studenten worden blootgesteld aan schadelijke dampen) waarvan er 1 in een afgezonderd preparatielokaal staat voor demonstraties. Een afgescheiden stockageplaats en afvalruimte zorgen ervoor dat alle chemische producten veilig kunnen worden gebruikt.

Er worden ook nieuwe technologieën gebruikt in dit laboratorium. Zo zijn er heel wat netwerkmogelijkheden om informaticatoepassingen uit te voeren en wordt er gebruik gemaakt van een sympodium. Dit is een digitaal schoolbord met een aanraakscherm dat kan geprojecteerd worden in het laboratorium.

Bij de opstart dit schooljaar van de studierichtingen farmaceutisch technisch assistent en tandartsassistent heeft de school een investering gedaan om 3 nieuwe labo's te instaleren. Een bijkomend chemielokaal, een tandartspraktijk en een praktijklokaal farmacie. Daarnaast hebben we nog een labo in blok B, een chemielokaal en een biologielokaal in blok E.


Blok F

Het Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde in Lier breidt uit. In blok F zijn zes moderne, polyvalente leslokalen ondergebracht. Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich nu vier lokalen, op de eerste en tweede verdieping telkens één. Het gaat om zes leslokalen. Alle ruimtes zijn uitgerust met internet en digitale schoolborden. Door de vernieuwing in leerplannen is het belangrijk een vernieuwde kijk te hebben op leslokalen.


Site Mechelsestraat 14 - 2de graad

De nieuwe lokalen zijn klaar!

Een nieuw hoofdstuk in de 74-jarige geschiedenis van het Sint-Aloysiusinsituut (SAL) voor Verpleegkunde in Lier. De school neemt nieuwe lokalen in gebruik in de Mechelsestraat 14.
Om de nieuwe gebouwen lesklaar te maken, waren vele aanpassingen nodig. De indelingen van de lokalen waren nog geïnspireerd op de vroegere administratieve dienstverlening en moesten gewijzigd worden naar schoolactiviteiten. Naast de aanpassingen voor de didactische en pedagogische doelen waren ook veiligheidsmaatregelen voor de brandveiligheid enorm belangrijk.
Er zijn 15 leslokalen. Het gaat onder meer om praktijkgerichte vaklokalen, zoals een lesruimte voor geïntegreerd werken in de studierichting voeding-verzorging, een volledige ingericht labo en een nieuwe computerklas met Google Chrome Books (werken in de Cloud@SAL). Voorts werden een ruim en licht onthaal, een polyvalente ruimte, werkruimten voor het personeel en een open buitenruimte ingericht. Bij de ontwikkeling van deze site legde het SAL de nadruk op comfort voor leerlingen en personeel en op een goede school- en leskwaliteit. De inrichting oogt ruim en modern, met hippe kleuren als tomatenrood en kanariegeel. Met de vaklokalen, de aangepaste flexibele stoelen en boeken én de nieuwste ict-toepassingen nemen we in het SAL resoluut een voorsprong op de toekomst.

De school - opgestart in 1942 - overschreed al een paar jaar de kaap van duizend leerlingen en studenten. Door het groeiend aantal leerlingen, de uitbreiding van de studierichtingen en het streven naar kwaliteit van de opleidingen, is het SAL steeds op zoek naar nieuwe locaties. Uitbreiden in een stad is niet evident en vraagt jaren inzet en zoekwerk.

Maar daar stopt het niet bij!

Sinds kort is de VZW ook eigenaar van bijkomende gebouwen, aan de Mechelsestraat 8-10-12. Deze gebouwen zijn later vrijgekomen en konden dus nog niet opgenomen worden in het huidige bouwproject. Het schoolbestuur levert grote inspanningen om deze gebouwen op een korte termijn om te bouwen tot een ruime refter en 4 grote leslokalen. De daarachter gelegen tuinen worden ook nog omgevormd tot een overdekte ruimte, aansluitend met de ontspanningsruimte in openlucht. De eerste plannen zijn opgemaakt en worden ingediend bij Agion (Agenschap voor Infrastructuur in het Onderwijs).

Image: